, , , , ,

Rus vstříkl injekcí vlastní spermie do vajíčka. Výsledek experimentu vás vyděsí k smrti.

Trochu podivných vědeckých faktů: Homunculus je druh života vytvořený pomocí alchymie. Jinak řečeno se jedná velmi šílenou pseudovědeckou záležitost. Nejedná se o nic nového: Vědci se snažili pochopit koncept homunculus bytostí po mnoho let. Je možné vytvořit humanoidní bytost mimo ženskou dělohu? Pokud vám to vše zní bizardně, tak je to proto, protože to je maximálně bizardní. Jeden ruský vědec se rozhodl jít po stopě mononukluse na vlastní pěst tím, že vstříkl své semeno do vejce. Výsledek… no.. řekněme že stojí za to.

Vědec je jedinec systematicky usilující o poznání skutečnosti. V užším smyslu se slovo vědec používá pro profesionálního badatele na poli vědy. Důležitým předpokladem pro úspěšné „dělání vědy“ je užívání vědecké metody.

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy). Předmětem vědeckého poznání mohou být abstraktní struktury a vztahy, objekty a procesy neživé i živé přírody nebo lidské společnosti, kultury a myšlení.

Vědou se často rozumějí i jednotlivé vědy, obvykle charakterizované svou metodou a předmětem (oblastí zkoumání).

 

Nepřetržitý proces lidského poznávání přírody, společnosti, člověka, lidského myšlení a kultury. Na rozdíl od běžného poznávání jde ve vědě o systematické racionální a metodické vyvozování a zobecňování nových poznatků na základě abstraktního myšlení a teoretické činnosti.

V širokém smyslu nepřetržitý společensky podmíněný proces systematického racionálního poznávání přírody, společnosti a myšlení, při němž dochází ke stále pravdivějšímu odrazu objektivní reality ve vědomí, ke stále hlubšímu pronikání od povrchových jevů k jejich vnitřní podstatě, což umožňuje stále dalekosáhlejší využívání a ovládání přírodních a společenských procesů a stále účinnější praktické přetváření světa člověkem. Představuje nejvyšší formu poznávací teoretické činnosti, jejíž výsledky jsou nenahraditelnou kulturní hodnotou. Jako jedna z forem společenského vědomí splývala věda původně s filozofií, avšak vždy se odlišovala zásadně od mytologie a náboženství. Na rozdíl od umění, jež si osvojuje pouze určité aspekty reality, spjaté s životem člověka obraznou formou s emocionálním zaměřením, činí věda předmětem své poznávací výzkumné činnosti veškerou skutečnost a své objektivní poznatky formuluje v logické podobě pojmů, hypotéz, teorií a zákonů. Jako celostní soustava zahrnuje nauky o přírodě i společnosti, ale také filozofii jako racionální světový názor, teorie a metody, metodologie a techniky, výzkum základní i aplikovaný, diferencované skupiny věd technických, zemědělských i lékařských. Z půdy filozofie jako svého základu se speciální vědy historicky vyvinuly a zůstávají s ní v té, či jiné podobě nerozlučně spojeny.

Do širokého povědomí veřejnosti se dostala řadu vědců. V Česku je kupříkladu široce známo jméno Jaroslava Heyrovského, jediného nositele Nobelovy ceny za chemii v Česku. V mezinárodním měřítku se jako univerzální reprezentant pojmu „vědec“ prosadil Albert Einstein. Mezi slavné vědce patří i Isaac Newton, který pojmenoval jednotku síly Newton (1N). Také Prokop Diviš, vynálezce hromosvodu. Téže Celsius, který vytvořil Celsiovu teplotní stupnici.